ฝ่ายวิจัย

ลงทะเบียนงานวิจัย


**
ชื่องานวิจัย(ไทย):  
ชื่องานวิจัย(Eng):

 
หัวหน้าโครงการ:
ภาควิชา:
เบอร์ติดต่อ:
อีเมล์:
ชื่อ-นามสกุล % ปริมาณงาน
select
**
**
select
 
   
   
   

 
ผู้ร่วมโครงการ:
ชื่อ-นามสกุล % ปริมาณงาน
  
  
  
  
  
  
  
รวม:  0  %

หน่วยงาน: **
รูปแบบงานวิจัย:
 
ลักษณะงานวิจัย:
 
ระดับงานวิจัย:
 
วันที่เริ่ม:
**
วันที่คาดว่าจะเสร็จ:
**
ระยะเวลาโครงการ:
- วัน

จำนวนเงินทุนสนับสนุน:  บาท
แหล่งทุน:
select
 

  

Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.